Политика за защита на личните данни при използването на vitu.me

Тази Политика за защита на личните данни на Вито Зум ООД („Вито“, „ние“, „нас“), определя условията при които обработваме Вашите лични данни, когато използате интернет-страницата vitu.me („Услугата“)

Вито Зум ООД, ЕИК:205090459 е администратор на Вашите лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на данните“, „ОРЗД“)

Националният надзорен орган, съгласно чл.51 от ОРЗД е Комисията за защита на личните данни.

Каква информация събираме и защо?

Ние събираме няколко различни категории информация, за да ви предоставим добра и професионална Услуга.

1. Видове обработвани данни данни

1.1. Лични данни

За да използвате нашата Услуга, можем да ви помолим да ни предоставите определени Ваши лични данни, които да бъдат използвани за връзка с Вас, както и за да можем да Ви идентифицираме. Събираме следните категории данни с Вашето изрично съгласие:

–       Вашите имена

–       Вашият адрес на електронна поща

–       Данни от бисквитки и данни за използването на Услугата

1.2. Автоматично събирани данни за използването на Услугата

Можем да събираме информация за това колко и как се използва Услугата. Тези данни могат да включват IP адрес, тип и версия на браузъра, дата и час на вашето посещение, времето, прекарано на нашите страници, идентификатори на устройства, с които се свързвате и др.

Използваме „бисквитки“ (“cookies”) и други подобни технологии за да следим дейността на нашата Услуга и да проследяваме и съхраняваме определена информация.

Бисквитките са малки файлове, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички „бисквитки“ или да посочи кога се изпраща „бисквитка“. Ако обаче не приемате „бисквитки“, може да не успеете да използвате напълно или частично нашата Услуга.

Бисквитките могат да бъдат използвани, за да запомним Вашите предпочитания и настройки относно нашия сайт, за да управляваме определена сесия, за защита и подобряването на сигурността на сайта.

2. Защо обработваме Вашите лични данни?

Обработваме вашите лични данни за постигане на една или повече от следните цели:

–       Поддържане и подобряване на нашата Услуга

–       Откриване и поправяне на технически проблеми

–       Анализиране на информацията с цел подобряване на нашата Услуга

–       Уведомяване при промени в предоставяната Услуга

2.1. Разкриване на Вашите лични данни

Виту Зум ООД може да разкрие Вашите лични данни, ако това е необходимо с оглед на изпълнение на наше законно задължение, при разследване свързано с евентуални нарушения или престъпления или предотвратяване на нарушение или престъпления, при защита на личната безопасност на потребителите или обществеността. Вашите данни могат да бъдат разкрити на трети лица и с цел съхранение и защита на правата и собствеността на Вито Зум ООД.

2.2. Обработване на Вашите лични данни от страна на трети лица

За да предоставяме професионална и задоволителна Услуга, Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от трети лица със седалище/адрес на управление/местожителство на територията на държава-членка на ЕС, различна от Вашата държава. Използваме услуги предоставени от трети лица с цел анализиране и проследяване на нашите услуги. Използваме услугата Google Analytics, предлагана от Google (Дъблин, Ирландия), която проследява и отчита трафика на Vitu.me и свързаните с него поддомейни. Тези данни се споделят и с други услуги на Google. Google може да използва Вашите данни за персонализира реклами или да събира Вашите данни с други цели. Можете да се откажете от това, като инсталирате на браузъра си добавка, която отказва услугите на Google Analytics. За повече информация относно практиките на Google, посетете уеб страницата за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

2.3. Връзки с други сайтове

Vitu.me и свързаните с него поддомейни могат да съдържат връзки с други сайтове. Ако кликнете на връзка към трети сайтове, ще бъдете пренасочени към тях. Вито Зум ООД няма контрол и не носи отговорност относно условията за ползване и сигурност на тези сайтове. Моля консултирайте се с тези сайтове относно техните практики.

3. Вашите права

Вие разполагате с право на достъп до Вашите лични данни, с право да поискате коригиране на Вашите лични данни, с право да поискате изтриване на Вашите лични данни, с право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, както и с право на преносимост на Вашите лични данни (където това е приложимо).

Можете да упражните тези права, като ни пишете на: contact@vitu.me

Когато Вашите искания са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние можем да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия или да откажем да предприемем действия по Вашето искане.

4. Защита на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас и ние се стремим да използваме приемливи средства за защита на Вашите лични данни. Въпреки това, нито един метод за предаване на информация не е напълно сигурен и не можем да гарантираме абсолютна сигурност.

Когато използваме доставчици на хостинг услуги, доставчици на сървърни услуги за отдалечено съхранение, мейл сървъри, телекомуникационни услуги и др. за целите на обработката на Вашите лични данни, ние правим всичко възможно за да се уверим, че съответният доставчик на услуга е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от неразрешено разкриване пред трети лица, повреждане, изгубване или унищожаване и е привел дейността си в съответствие с изискванията на ОРЗД.

5. Промени в този документ

Можем по всяко време да променим тази Политика за защита на данните без предизвестие. Вие ще бъдете информирани за това при Вашето следващо посещение.

6. Контакт

При въпроси и необходимост от съдействие, пишете ни на: contact@vitu.me